Marktonderzoek

Wat biedt marktonderzoek?

Wil je dicht bij je klanten staan, hen laten meedenken om zo tot de beste ideeën voor producten of diensten, verpakkingen en communicatie te komen? Vraag je je af op welke manier dat het beste kan, met de beste kwaliteit op een kosten efficiënte manier? Kies voor marktonderzoek. We onderscheiden kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek:

Wat is kwalitatief marktonderzoek?

Het gaat hierbij om het connecten met een klein deel van de doelgroep (max. 15 – 20 personen). De selectie is een goede afspiegeling van de totale doelgroep. Kwalitatief marktonderzoek faciliteert de “verbinding” tussen de doelgroep en de opdrachtgever. Het gaat er om te achterhalen wat er bij de doelgroep echt leeft. Het gaat om vrije gesprekken aan de hand van een vooraf opgesteld gesprekspuntenschema.

Wat levert kwalitatief marktonderzoek op?

Of het nu gaat om het op het spoor komen van het beste aanknopingspunt voor creatieve ideeontwikkeling of om het vinden van de meest aansprekende benefit van een nieuw conceptidee. Deze inzichten vormen de essentie voor succesvolle marktproposities en zijn het resultaat van echt connecten met je doelgroep.

Methoden kwalitatief onderzoek

•    Online binnen internet communities (via fora, eigen databestanden van de opdrachtgever) of via online-chatsessies.
•    Classic face-to-face onderzoek: groepsdiscussies en individuele diepte-interviews met doelgroeppersonen op onderzoeklocatie. De gesprekken zijn daarbij live te volgen door de opdrachtgever al dan niet via een gesloten tv-circuit of spiegelwand. Maar het kan ook plaatsvinden in een winkel (shopper-onderzoek), bij doelgroeppersonen thuis, op het bedrijf van de opdrachtgever, etc.
•    Workshops binnen het bedrijf over: follow-up van resultaten van onderzoek. Maar ook meer algemeen over marketingonderwerpen, zoals: ideegeneratie, conceptontwikkeling, positionering e.d.

Wat biedt kwantitatief marktonderzoek?

Kwantitatief onderzoek geeft cijfermatige inzichten. Bijvoorbeeld: hoeveel personen vinden mijn conceptidee aantrekkelijk? Is er sprake van subsegmenten in mijn doelgroep en wat is de omvang van elk segment? Op basis van de resultaten doe je statistisch betrouwbare en representatieve uitspraken.

Methoden kwantitatief onderzoek

Met kwantitatief onderzoek leg je enquêtes voor aan de doelgroep. Dat kan online, schriftelijk, telefonisch of face-to-face.

Deze website is ontwikkeld door Rocket24