SWOT

Wat is SWOT?

SWOT staat voor Strengts, Weaknesses, Opportunities en Threats. SWOT is een analyse model om tot inzichten te komen. SWOT is een analyse die je op elk product, dienst, mens, bedrijf of afdeling zou kunnen toepassen.

Stel betere doelen met SWOT

De SWOT is een vast onderdeel tijdens het opstellen van een business plan of bedrijfsstrategie. In een interne en externe analyse breng je de zwaktes en sterktes en kansen en bedreigingen van jouw bedrijf in kaart. Door deze inzichten kan je beter focussen op je sterke punten en je kansen. Het is ook goed te beseffen wat je concurrent(en) beter doen, wat ook vaak uit deze analyse blijkt.

Deze website is ontwikkeld door Rocket24