Purpose

Wat is Purpose?

Jongeren vanaf generatie Y vinden het belangrijk om een purpose na te streven. Een hoger intrinsiek doel in hun leven. Zoals het terugdringen van de CO2 uitstoot, het creëren van eerlijke handel of het verbeteren van het leven op aarde. Steeds meer bedrijven hebben ook een purpose.

Tesla ademt purpose

Een bekend purpose is dat van Tesla: “To accelerate the advent of sustainable transport by bringing compelling mass market electric cars to market as soon as possible.”

Hoe gedragen organisaties met een purpose zich?

Purpose gedreven organisaties plaatsen het doel boven winstmaximalisatie. Zij maken daardoor andere keuzes, denken niet in concurrentie, delen hun kennis, zijn transparant en vertellen over hun imperfecties.

Wat levert een purpose mijn organisatie op?

Uit onderzoek uit 2013 van Ernst & Young blijkt dat:

– Medewerkers van purpose gedreven organisaties zijn 40% meer betrokken bij en 70% meer tevreden
over het werk dat ze afleveren. De kans dat ze blijven is 300% groter in vergelijking met andere bedrijven.
– Klanten zijn tevredener: 79% zegt bereid te zijn een organisatie met een purpose aan te bevelen bij
anderen en 89% denkt dat deze bedrijven de beste kwaliteit leveren.
– Aandeelhouders opgelet: purpose gedreven organisatie presteren 10 maal beter (periode 1996-2011) en
halen 120% meer rendement op de aandelenbeurs.

Deze website is ontwikkeld door Rocket24