Gamification

Wat is gamification?

Gamification is het toevoegen van spelelementen aan iets wat geen spel is. Het doel van gamification is het gebruikersgedrag van je doelgroep te motiveren en te stimuleren zodat je klanten betrokken en geïnteresseerd blijven. Gamification maakt gebruik van het beloningssysteem in de hersenen en de wil om de beste te zijn.

Bekend voorbeeld van Gamification

Met hardloopapps zoals die van Nike of Endomondo en ook met de smart watches van Apple en Samsung kan je vrienden toevoegen en zien hoeveel kilometers zij gelopen hebben de afgelopen week, maand etc. Vervolgens vergelijkt het apparaat dat met je eigen kilometers. Deze devices maken gebruik van het competitie element.

Deze website is ontwikkeld door Rocket24