Conversie

Wat is conversie?

Als marketeer leg je voordat je campagne start je doelen vast.  Tijdens de campagne verwacht je een bepaalde actie van je bezoekers of (potentiële) klanten. Een conversie is het moment dat bezoekers of (potentiële) klanten overgaan tot die actie. Dit kan een aankoop van een product zijn, maar bijvoorbeeld ook een offerte aanvraag op de website, het achterlaten van een emailadres, het downloaden van een pdf of het bekijken van een video.

Hoe meet ik conversie?

Vaak deel je het aantal acties door het aantal ontvangers van de actie. Bijvoorbeeld 10.000 mensen hebben een e-mail ontvangen en 100 mensen zijn overgegaan tot een aankoop. Dan is de conversie 100/10.000= 0,01 = 1%

Deze website is ontwikkeld door Rocket24