Bedrijfsdoelstellingen

Wat zijn bedrijfsdoelstellingen?

Bedrijfsdoelstellingen zijn doelstellingen en richtlijnen die gericht zijn op het komende jaar of jaren van je onderneming. Om tot goede resultaten te komen stel je de doelen concreet en specifiek op. Dit doe je door bijvoorbeeld percentages aan te geven en door aan te geven welke acties ondernomen moeten worden. Een voorbeeld hiervan is: de omzet van de onderneming moet minimaal 6% per jaar groeien en om dit te realiseren moeten de volgende acties ondernomen worden: (opsomming van de acties).

Tip bij het opstellen van je doelstellingen

Wanneer je doelstellingen aan het opstellen bent, kun je ze het beste SMART formuleren:
– Specifiek – Beschrijf je doel concreet, geef bijvoorbeeld getallen of percentages aan
– Meetbaar – Je moet je doel kunnen meten
– Acceptabel – Is er draagvlak voor jouw doel?
– Realistisch – Maak realistische doelen
– Tijdgebonden – Wanneer moet jouw doelstelling behaald zijn? Geef een start- en einddatum op.

Deze website is ontwikkeld door Rocket24